Uvjeti korištenja

 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

1. PREDMET UGOVORA
Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa između IRILEN d.o.o., pod nazivom Veseli izleti (u daljnjem tekstu ORGANIZATOR) i KLIJENTA, odnosno ugovaratelja putnog aranžmana/izleta, u slučaju kada ugovaratelj aranžmana/izleta sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao klijenta (u daljnjem tekstu KLIJENT).
Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali ORGANIZATOR i KLIJENT, te nakon što KLIJENT u cijelosti uplati cijenu aranžmana/izleta. Ukoliko KLIJENT nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kada ORGANIZATOR primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana/izleta. Prilikom sklapanja ugovora KLIJENT je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje aranžmana/izleta.

2. REZERVACIJA I PLAĆANJE
Kako bi osigurao svoje mjesto u aktivnostima ORGANIZATORA, KLIJENT se može prijaviti putem web stranice, te nakon poslane ponude uplaćuje depozit. Depozit se uplaćuje u cjelosti, ili kako stoji u navedenoj ponudi određenog aranžmana/izleta. Ukoliko je naznačeno plaćanje u ratama, ostatak do ukupne cijene uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka odabranog aranžmana/izleta. Ukoliko KLIJENT ne ispuni svoju obvezu do najkasnije 15 dana prije polaska na izlet ili putovanje, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćenog depozita.

3. CIJENE
Cijene aktivnosti aranžmana/izleta, bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
ORGANIZATOR može zahtijevati povećanje ugovorene cijene odabranog aranžmana/izleta, najkasnije 21 dan prije polaska ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi, a za koje nije znao ili mogao znati. U tom slučaju cijena odabrane aktivnosti povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. KLIJENT se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorne cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, KLIJENT ima pravo odustati od odabrane aktivnosti, s time da je dužan pismenim putem obavijestiti ORGANIZATORA u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od odabranog aranžmana/izleta, KLIJENT nema pravo na naknadu štete. Ako KLIJENT svoj odustanak ne dostavi ORGANIZATORU-u u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. OTKAZIVANJE ARANŽMANA/IZLETA OD STRANE KLIJENTA
Ako KLIJENT otkaže uplaćeno višednevno putovanje, ORGANIZATOR od ukupne cijene zadržava:
- 61 i više dana prije polaska, 10% cijene aranžmana
- 60-51 dana prije polaska, 25% cijene aranžmana
- 50-41 dana prije polaska, 50% cijene aranžmana
- 40-31 dana prije polaska, 75% cijene aranžmana
- 30-00 dana prije polaska, 100% cijene aranžmana
Ako je KLIJENT odabrao plaćanje na rate, uplaćene rate se ne vraćaju.
Ako KLIJENT otkaže uplaćeni jednodnevni izlet, ORGANIZATOR od ukupne cijene zadržava:
- 08 i više dana prije polaska, 10% cijene izleta
- 07-00 dana prije polaska 100% cijene izleta
Ako KLIJENT otkaže uplaćeni jednodnevni izlet s dodatnim sadržajima, (jahanje konja, rafting, biciklizam) ORGANIZATOR od ukupne cijene zadržava:
- 61 i više dana prije polaska, 10% cijene izleta
- 60-51 dana prije polaska, 25% cijene izleta
- 50-41 dana prije polaska, 50% cijene izleta
- 40-31 dana prije polaska, 75% cijene izleta
- 30-00 dana prije polaska, 100% cijene izleta
Ako je KLIJENT odabrao plaćanje na rate, uplaćene rate se ne vraćaju.

5. OTKAZ OD STRANE IRILEN d.o.o.
ORGANIZATOR zadržava pravo otkazivanja aranžmana/izleta. Ako smo prisiljeni otkazati aranžman/izlet prije putovanja, nastojat ćemo pronaći adekvatnu zamjenu ili ako ne, vratit ćemo uplaćeni iznos u cjelosti za odabrani aranžman/izlet. ORGANIZATOR se ne može smatrati odgovornim za bilo koji drugi gubitak nastao zbog otkazivanja planirane aktivnosti.
Otkaz planirane aktivnosti može se dogoditi zbog:
a) Nepovoljnih vremenskih uvjeta odnosno objektivnih okolnosti uopće.
b) Ne plaćanja od strane klijenta.
c) Ako klijenti imaju manje vremena na raspolaganju od dogovorenog, jer se time znatno gubi na kvaliteti aranžmana/izleta.
d) Bolest ili nesteran slučaj organizatora.
e) Nedovoljan broj prijavljenih osoba.
f) Izvanredne situacije.
g) ORGANIZATOR zadržava pravo otkazati aranžman/izlet bilo kome na osnovu vlastite procjene i bez obaveze da KLIJENTU pruži obrazloženje razloga svoje odluke.

6. IZMJENE AKTIVNOSTI
S obzirom na prirodu aktivnosti koje se nude, ORGANIZATOR zadržava pravo izmjene aranžmana/izleta, smještaja i rute putovanja u bilo kojem trenutku. Iako je malo vjerojatno da se sve izmjeni, najčešće se radi o manjim izmjenama. Ukoliko bude većih izmjena i dopuna, KLIJENT će biti informiran prije donošenja bilo kakve promjene. ORGANIZATOR će uvijek nastojati pružiti aktivnost po planiranom programu. Mogući razlozi za izmjenu su:
- vremenski uvjeti, prirodne katastrofe
- uvjeti u prometu: na moru, na zemlji, u zraku
- izvanredne situacije, rat, civilni nemiri, terorizam, štrajk, epidemije
- viša sila
Ukoliko zbog navedenih razloga aranžman/izlet bude prekinut, ili odgođen ORGANIZATOR se nemože smatrati odgovornim za sve nastale troškove KLIJENTA.
ORGANIZATOR se ne može smatrati odgovornim za promjenu voznog reda i kašnjenje u prijevozu.

7. ODGOVORNOST I OSOBNA SIGURNOST
ORGANIZATOR zapošljava isključivo kvalificirano osoblje. Svi zaposlenici su prošli stručnu edukaciju, te posjeduju licencu za turističkog pratitelja, odobrenu od ministarstva turizma. ORGANIZATOR naglašava da su s obzirom na prirodu aktivnosti koje nudi, nesreće moguće, i KLIJENT mora biti svjestan rizika. ORGANIZATOR se ne može smatrati odgovornim za okolnosti na koje ne može utjecati, te je sudjelovanje u aktivnostima rizik KLIJENTA. KLIJENT je dužan ponijeti osnovnu osobnu opremu, kako je navedeno na internet stranicama ORGANIZATORA u kategoriji „Što ponijeti“. Ovisno o aktivnosti koju KLIJENT izabere, ORGANIZATOR će pravovremeno poslati popis opreme koju KLIJENT mora imati sa sobom. Sva oprema će se prekontrolirati prije izvođenja aranžmana/izleta, te ORGANIZATOR ili turistički pratitelji imaju pravo odbiti sudjelovanje KLIJENTA na izletu ako ne posjeduje osnovnu osobnu opremu i to bez povrata novčanih sredstava. Sigurnost KLIJENTA je na prvom mjestu, te je odluka turističkog pratitelja konačna. KLIJENT može u bilo koje vrijeme slobodno kontaktirati ORGANIZATORA u vezi opreme, te ćemo sa zadovoljstvom dati sve potrebne informacije.

8. PRTLJAGA
KLIJENT je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u autobus, kombi, brod, avion, hotel, te ih je prilikom svakog napuštanja istog, dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, KLIJENT sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih na gore navedenim mjestima.

9. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE
Ukoliko KLIJENT nije izričito ugovorio sobu/apartman s nekim posebnim komforom, orjentacijom ili katom, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman u dotičnom objektu. ORGANIZATOR ima pravo promjeniti ugovoreni smještaj samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret ORGANIZATORA kao i pravo promjene rasporeda izleta po danima.

10. ZDRAVSTVENI PROPISI
KLIJENT je dužan obavijestiti ORGANIZATORA o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kroničnih bolesti, alergija i sl.). ORGANIZATOR će prije aranžmana/izleta, poslati zdravstveni upitnik te će KLIJENT isti proslijediti u što kraćem roku ORGANIZATORU. Podaci koje KLIJENT unese u upitnik su tajni i služe isključivo za informiranje turističkog pratitelja.
KLIJENT potvrđuje da je u dobrom fizičkom i mentalnom zravlju i da je u mogućnosti sudjelovati u odabranim aktivnostima. KLIJENT treba biti svjestan da većina aktivnosti iziskuje napor. Ako je KLIJENT mlađi od 18 godina, ORGANIZATOR će tražiti suglasnost roditelja kako bi se maloljetnoj osobi omogućilo sudjelovanje u odabranim aktivnostima.

11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
KLIJENTA vodi licencirani turistički pratitelj ili planinarski vodič i slaže se da je njegova odluka konačna, a voditi će ga u svim situacijama tijekom aktivnosti.
ORGANIZATOR zadržava pravo odbiti sudjelovanje KLIJENTA sa ostatkom grupe, prilikom izvođenja aktivnosti. Razlozi mogu biti: ilegalne radnje, neodgovorno ponašanje koje ugrožava cijelu grupu, vodiča ili bilo kojeg drugog KLIJENTA. U ovakvom slučaju ORGANIZATOR neće prihvatiti bilo kakvu daljnju odgovornost, i neće odgovarati za troškove KLIJENTA koji mogu nastati prilikom povratka u mjesto prebivališta. Također, u ovom slučaju KLIJENT nema pravo povrata uplaćenog iznosa za aranžman/izlet.
Ako KLIJENT smatra da je usluga nezadovoljavajuća, ima pravo podnijeti prigovor ORGANIZATORU. Prigovori se moraju podnijeti u pisanom obliku u roku od 5 dana nakon izvršene usluge. Protekom 5-dnevnog roka, smatra se da je KLIJENT zadovoljan izvršenom uslugom. Naglašavamo kako je u interesu KLIJENTA da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta. Svaki KLIJENT prigovor podnosi zasebno. ORGANIZATOR neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. ORGANIZATOR je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora, i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom ili poštom).
ORGANIZATOR će rješavati samo one prigovore za koje KLIJENT dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje ORGANIZATORA došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, KLIJENT ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana/izleta. Dok ORGANIZATOR ne odluči o prigovoru KLIJENTA, KLIJENT se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

12. RIZICI
Vanjske aktivnosti nose sa sobom rizike. Kao odgovoran pružatelj vanjskih aktivnosti, ORGANIZATOR ističe moguće rizike za KLIJENTA dok sudjeluje u odabranim aktivnostima.
ORGANIZATOR i njegovo osoblje uzimaju zdravlje i sigurnost KLIJENTA vrlo ozbiljno, no nije moguće u ovakvim aktivnostima u potpunosti eliminirati rizik. Navest ćemo neke od opasnosti koje se mogu dogoditi prilikom izvođenja odabrane aktivnosti. KLIJENT treba biti svjestan da nesreće u takvim okolnostima mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda, a u iznimnim slučajevima mogu imati i smrtni ishod:
- Fizički i psihički napor
- Nepovoljni vremenski uvjeti (vjetar, kiša, snijeg, hladnoća, vrućina, olujni udari bure, munje i sl.)
- Nepravilne, skliske i opasne površine (kamen, odron stijene, led, trava, škrape, jame i sl.)
- Cestovni prijevoz, cestovne nesreće
Ciljeve pojedinih aktivnosti (vrh, specifične ture, vremenski okvir i sl.) neće biti moguće ostvariti za vrijeme loših vremenskih uvjeta. ORGANIZATOR neće biti odgovoran za takve okolnosti na terenu. priroda može biti nepredvidiva, te KLIJENT potvrđuje da razumije i prihvaća navedeno. Sigurnost KLIJENTA i grupe je ispred svih ciljeva odabranog aranžmana/izleta.
Odluke vodiča o izboru ture, kao i odluke vezane za nastavak aktivnosti te sudjelovanje KLIJENTA u aktivnosti su konačne. Moguće je da zbog brze promjene vremenskih uvjeta, turistički pratitelj promjeni rutu u kratkom roku. KLIJENT treba biti svjestan da su nagle promjene vremena u prirodi moguće u bilo koje godišnje doba. ORGANIZATOR će uložiti sav trud kako bi se aranžman/izlet odvijao po planiranom programu kada je to moguće. To međutim, nikada ne može biti zajamčeno.

13. NEPREDVIDIVE OKOLNOSTI
Tijekom aktivnosti na aranžmanu/izletu, moguće su nepredvidljive okolnosti. Izvanredno stanje, civilni nemiri, rat, terorizam, štrajk, prometne nesreće, prirodne katastrofe, vremenski uvjeti, epidemije, kašnjenje prijevoznika (avion, autobus, vlak, trajekt). U tim slučajevima potrebno je promijeniti dogovoreni plan puta ili odustati od izleta/aranžmana s ciljem povratka kući ili dolaska na sigurno mjesto. ORGANIZATOR se ne može smatrati odgovornim za navedene situacije, te nikako ne odgovara za moguće nastale osobne troškove KLIJENTA. Moguće troškove KLIJENT snosi sam. Mogući troškovi KLIJENTA u nepredvidljivim okolnostima:

- prijevoz (kopneni, vodeni, zračni)
- noćenje ili boravak u smještajnim objektima
- hrana
- oprema
- svi osobni troškovi

Uslijed navedenih nepredvidljivih okolnosti, ORGANIZATOR nije dužan KLIJENTU nadoknaditi razliku za neiskorišteni broj dana na aranžmanu/izletu.

14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
KLIJENT osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci KLIJENTA potrebni su u procesu realizacije ugovorenog aranžmana/izleta i koristiti će se za daljnu komunikaciju. Zaštitu Vaših podataka shvaćamo vrlo ozbiljno. Vaše osobne podatke tretirat ćemo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Koristit ćemo ih isključivo kako bismo Vas mogli kontaktirati u vezi programa opisanog na ovoj internetskoj stranici. Izričito izjavljujemo, da osobne podatke nećemo prosljeđivati trećim osobama. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko KLIJENT zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci KLIJENTA čuvat će se u bazi podataka. KLIJENT je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovorenog aranžmana/izleta.

15. POTPISIVANJE UGOVORA

Potpisivanje ugovora obavlja se osobno ili elektronski, putem web stranice. U slučaju elektronskog potpisivanja ugovora, KLIJENT i ORGANIZATOR suglasni su da je dovoljno kliknuti gumb na web stranici https://www.veseli-izleti.com, “Slažem se s Općim uvjetima“

16. INFORMACIJE
Obavijesti koje KLIJENT dobije na prijavnim mjestima ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

17. ZAVRŠNE ODREDBE
Opći uvjeti poslovanja i uputstva o aranžmanu/izletu, sastavni su dio ugovora kojeg KLIJENT sklapa s ORGANIZATOROM. Stranke se obavezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Primjenjuju se “Opći uvjeti poslovanja” navedeni na web stranici Veselih izleta.

18. PRIHVAĆANJE I PRIDRŽAVANJE UVJETA
Ako KLIJENT ne prihvaća ili na bilo koji drugi način nije zadovoljan bilo kojim dijelom ovih Uvjeta, dužan je istog trenutka prekinuti korištenje usluga te bez odlaganja obavijestiti o tome ORGANIZATORA.


19. AUTORSKA PRAVA
Svi sadržaji na ovoj web stranici (ideja, fotografije, tekstovi i dizajn) vlasništvo su IRILEN d.o.o. Sadržaji se mogu koristiti samo uz pisanu dozvolu vlasnika. Svako neovlašteno korištenje vlasništva, podliježe krivičnom djelu kršenja autorskih prava.

 

Zadnja promjena 31.01.2023.

 

IRILEN d.o.o.
Abramovićeva 13
10010 Zagreb

 

 

 

Copyright © 2024 Veseli izleti. Sva prava zadržana.

Mala ekipa, velika fora